top of page

Завършила съм право в Софийския университет.

Работя като адвокат, юрист съм от 7 години. Занимавам се предимно с търговско и облигационно право. В НПО сферата опитът ми се свежда до регистрация на ЮЛНЦ, правни съвети и анализи.


Умея да се изразявам и пиша последователно, с ясна позиция и аргументи. Имам способност да разграничавам качественото съдържание и вярвам, че мога да създавам такова с ясни цели и послания. Притежавам силно чувство за есте