top of page

Диляна Гюрова

Експерт

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
Привлечена съм от енергията на екипа и желанието да бъда част от кауза, която е толкова простичка и носи толкова много смисъл - развитие и утвърждаване на независимо гражданско общество

Диляна Гюрова

Социална работа и социални услуги

Управление на проекти и организационен мениджмънт

Социално предприемачество

Младежки дейности и доброволчество

Социален работник по професия с експертиза и опит в разработването и управлението на социални услуги и социално-предприемачески инициативи, управление на екипи, бюджети и проекти. Преминала международни обучения по социален мениджмънт, обучения за обучители и програма за общностно организиране

2008-2018 г. Фондация “Конкордия България”, зам.-директор и изпълнителен директор

От 2005 г. обучител в сферата на неформалното образование 

От 2003 г. Част от сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес - България”, доброволец, председател и член на Управителния съвет

От 2019 г. председател на “Училищно настоятелство” към 35 СЕУ “Добри Войников”

От 2021 г. индивидуален член на НМД

Към момента чрез “Либенау България” ЕООД управлява Център за професионално обучение “Св. Методий Славянобългарски”, с който развива обучения в сферата на социалната работа и грижата в България.

bottom of page