top of page
ImpactDrive_RGB.png

We drive you to impact.

ФОНДАЦИЯ ИМПАКТ ДРАЙВ

✔︎ създаваме компетенции и капацитет за комуникиране на каузи
 
✔︎ учим организациите как да се организират вътрешно
 
✔︎експертно консултираме, съветваме и създаваме планове
за успешно управление на НПО и комуникиране на каузи
 
✔︎създаваме адекватна среда за гражданското общество
и работим за по-високо качество на работата

DIGICOMS logo 2023 (final).png

Гласът на организациите с мисия.

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ДИГИТАЛНИ
КОМУНИКАТОРИ НА КАУЗИ

✔︎ провеждаме специализирани обучителни 
курсове за дигитални комуникатори на каузи 

✔︎ чрез практика подготвяме дигитални комуникатори,
специализирани в контекста на организациите с мисия

✔︎ оказваме подкрепа за заетост
в гражданския сектор на завършилите

✔︎ създаваме активно и подкрепящо се общество 
на дигитални комуникатори на каузи в България

bottom of page