top of page

vardeva.iva@abv.bg

Имам дългогодишен опит в корпоративна среда в сферата на закупуването и логистиката. Намирам своето призвание в работата в помощ за хората, като творец, ментор и обучител. Занимавам се с приложни изкуства. Отдадеността ми на каузите, с които съм се ангажирала е моят компас – помага ми да не губя ориентир за истински важните неща в живота, да се развивам като човек и да се опитвам да направя света малко по-добро място.

Сертифициран Монтесори обучител за деца от 0-6 години и в процес на придобиване на квалификация за Монтесори обучител на деца със СОП.

Превенция на хора в потенциално токсични отношения, подкрепа за хора, преминали през насилствена връзка, подкрепа за хора, израстнали в дисфункционална семейна среда, реализиране на жените в професионален и личностен план, арт ментор и учител.

Дълбоко познаване и опит в работата с уязвими групи. Изграждане и управление на дигитален профил; създаване на комуникационна стратегия и план за реализация; дизайн на съдържанието според целите, каналите и публиките; дигита