top of page

Завършила съм бакалавър по специалност "Европеистика“, с направление "Медии и информационни канали“.

От 2015г. се занимавам с доброволчество, като съм работила съвместно с БМЧК, "Интеракт България“, "Ротаракт България“, YOUTHub, "Европейско младежко движение“, Модел Европейски съюз – София, както и фондация "Заедно в час“, където бях стажант. С някои от тях работя и към настоящия момент. От май 2022 г. съм постоянна част и от фондация "Четири лапи“ като Програмен координатор.

Участвала съм в разработването и реализирането на редица инициативи със социално въздействие, както като координатор, така и като комуникатор.


В момента съм програмен координатор към Фондация "Четири лапи“.