top of page

Сирма Грозева

Сирма Грозева

За мен

Завършила съм право в Софийския университет.

Работя като адвокат, юрист съм от 7 години. Занимавам се предимно с търговско и облигационно право. В НПО сферата опитът ми се свежда до регистрация на ЮЛНЦ, правни съвети и анализи.


Дигитални компетентности

Умея да се изразявам и пиша последователно, с ясна позиция и аргументи. Имам способност да разграничавам качественото съдържание и вярвам, че мога да създавам такова с ясни цели и послания. Притежавам силно чувство за естетика и симетрия, което мога да използвам в тон с добре организиран текст. Презентационните ми умения са в синхрон с висока критичност по отношение на това, което създавам.


Интереси в НПО сферата

Вълнуват ме теми свързани с човешки права, образование, деца (лишени от родителска грижа; възпитание; добра среда за развитие), природа и нейното опазване, някои видове животни (по-редки или застрашени), каузи свързани със задълбочаване на знанията на определени групи хора по определени теми.

Имам възможност да работя с организации като разработвам аналитични и концептуални материали, изискващи правни познания, поддържам специализирани блогове, подготвям отговори и становища по различни казуси с правен характер.

Живея в София, а през топлите месеци пътувам често до Априлци и района на Троян, което ми дава възможност да работя активно в тези райони.

Моите постижения/портфолио