top of page

Ивелина Гаджева

Член на УС

  • LinkedIn - Grey Circle

Ивелина Гаджева

Включващ дизайн

Един от малцината специалисти по включващ дизайн в България. С богат опит в обучението на професионалисти, бизнес и неправителствени организации за това как да използват методите на включващия дизайн в полза на социални иновации и бизнес трансформации. Нейната мисия е да учи и вдъхновява останалите да използват потенциала си за създаване на условия за социално включване и разработване на устойчиви решения. 


Ивелина е участвала в множество публикации (последната е на книгата Creative Leadership oт Rama Gheerawo) и е чест лектор на международни събития в сферата на дизайна.


Основател на Фондация "Дизайн за всички България“ (член на „Дизайн за всички

Европа“),

Съосновател на "Дизайн на услуги България“ (член на Глобалната мрежа за дизайн на услуги).

bottom of page