top of page

Миглена Йорданова

Програмен координатор

  • LinkedIn - Grey Circle

Миглена Йорданова

Управление на проекти и програми в неправителствения и публичния сектор в сферата на неформалното образование, младежки дейности и работа с уязвими общности.

От 2010 г. работи в неправителствения сектор по разнообразни и вдъхновяващи младежки проекти и програми свързани с кариерно ориентиране и подкрепа на ученици и младежи, доброволчество, лидерство, менторство. Миглена е водила обучения, работилници и лагери основани на подхода „учене чрез преживяване”.  

Личен фокус на Миглена са темите за работа с общности, младежки дейности, равнопоставеност и овластяване на жените.

Притежава магистърска диплома по бизнес администрация и мениджмънт от ВСУ. 

bottom of page