top of page

Оределям се като икономист - практик, стартирал в бизнес, следващ принципите на школата на "човешките взаимоотношения“. С извървян над 20 г. професионален път на развитие от търговският сектор, през строително-инвестиционният бранш, счетоводство и администриране на учебни дейности. Привърженик на ученето през целият живот. С доказани умения за откриване на дефицити от разнообразно естество и намиране на най–ефективните ресурси, средства и методи за тяхното запълване. Инициатор на анкетно проучване и обществено обсъждане в с. Герман, довели до учредяване на НЧ "Професор  Васил Стоилов – 2020“. В момента - председател на читалището.

Работя в сдружение "Фабрика за идеи“ от 6 години и този ми опит ме е срещал с граждански инициативи и организации в България и международни мрежи.

Била съм част и 2 поредни години от PR екипа на София Филм фест.

Имам значителен опит като преводачка от/на английски на текстове и ТВ предавания.