top of page

Психолог, Предприемач и Обучител. Бакалавър по Културология и две магистърски степени по Мениджмънт за организационно съвършенство и Психология на здравето. Професионален опит в индивидуални и групови консултации, обучения по личностно развитие. В процес на придобиване квалификация за психотерапевт в Семейна терапия.


Създаване на съдържание; изработване на комуникационни стратегии и план за управлението им; копирайтинг и комуникиране на чувствителни за определена таргет група теми.

Силата на жени в реализиране на потенциала си в обществото;

Превенция на хора, в потенциална токсична връзка и подкрепа за излизащи от такава;

Емоционално развтие на децата и деликатни теми в родителството;

Младежката заетост;

Социализация и интеграция на младежи с психични проблеми в обществото.