top of page

Професионалният ми път досега е преминал през сферата на изкуствата и културата, после завива към корпоративния свят, а в момента се движи по трасето на каузите в неправителствения сектор. Владея английски език, създавам съдържание, работя с онлайн маркетингови инструменти. Съвсем скоро ще съм дипломиран магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика, а предходната ми специалност е "Театрознание и театрален мениджмънт". Макар да изглежда, че пътят ми лъкатуши, той има съвсем ясна посока - достойна, смислена и общественополезна дейност.

Професионалният ми опит е изключително разнообразен и минава през консултиране на жертви на домашно насилие, трудово посредничество на лица с увреждания, организиране на групи за самопомощ и солидарност в 15 села от област Хасково, провеждане на акции за почистване и инициативи за популяризиране на културното наследство на местно ниво, административни дейности, ръководене на екипи, подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти с българско, европейско и чуждестранно финансиране. НПО, с които съм работила са фондация "Български център за джендър изследвания – клон Хасково“, фондация "ХиД Джендър Перспективи“, сдружение "Бъдеще за Крепост“, сдружение "Национална пациентска организация“, фондация "Сай Хай“, фондация ХАЛО 2019 и много местни читалища и пенсионерски клубове. Организирала съм и съм участвала в множество семинари, конференции, работни срещи, информационни срещи, събития за медиите и др. Създадох и изпълних със съдържание 3 сайта и 3 фейсбук страници на различни неправителствени организации.


Добре познавам спецификите на организационната комуникация и НПО сектора и имам солиден опит в осигуряването на публичност на проекти. Имам опит в създаването на материали за различни комуникационни канали и публики (плакати, брошури, листовки, прессъобщения, публикации за сайтове и социални мрежи и др.), добре познавам основните журналистически принципи за работа с информация. Работила съм по изграждането и управлението на дигиталните профили на две НПО, както и по създаването на комуникационни стратегии и управлението на плановете за реализацията им.

Моите интереси са в няколко насоки, които взаимно се допълват. На първо място бих искала да работя за въвеждането на практики на добро управление на местно ниво, които се основават на прозрачност и активно гражданско участие. За мен активизирането на гражданите може да се случи чрез включването им в инициативи, които са близки до тях (а и до мен) като опазване на природата, съхраняване на традициите и обичаите, възраждане на българското село.

Област Хасково стои във фокуса на моята работа, но въм отворена към инициативи и партньорства без ограничения в географския обхват.


https://bit.ly/citizens-budget

https://halongo.eu/


leaflet-prefinal-page-0011
.jpg
Download JPG • 215KB