top of page

Ивелина Иванова

Ивелина Иванова

За мен

Завършила съм бакалавър по специалност "Европеистика“, с направление "Медии и информационни канали“.

От 2015г. се занимавам с доброволчество, като съм работила съвместно с БМЧК, "Интеракт България“, "Ротаракт България“, YOUTHub, "Европейско младежко движение“, Модел Европейски съюз – София, както и фондация "Заедно в час“, където бях стажант. С някои от тях работя и към настоящия момент. От май 2022 г. съм постоянна част и от фондация "Четири лапи“ като Програмен координатор.

Участвала съм в разработването и реализирането на редица инициативи със социално въздействие, както като координатор, така и като комуникатор.


В момента съм програмен координатор към Фондация "Четири лапи“.

Дигитални компетентности

  • изграждане и управление на дигитален профил;

  • създаване на комуникационна стратегия и план за реализация;

  • визуализиране и брандиране;

  • дизайн на съдържанието според целите, каналите и публиките;

  • ангажиране на публики;

  • креативен дигитален сторителинг за постигане на ефективно въздействие;

  • управление на ресурси;

  • реализиране на дигитални информационни кампании;

  • създаване на фотографско съдържание.

Интереси в НПО сферата

Неформално образование; гражданско образование; образователна система (общо); визуална и медийна грамотност; права на човека; малцинствени и уязвими групи; защита и опазване правата на животинските видове.

Моите постижения/портфолио